Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tăng cường toàn diện xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại hóa

2022-04-27 14:28:58(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Kinh tế Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì triệu tập phiên họp lần thứ 11 Ủy ban Tài chính Kinh tế Trung ương Trung Quốc. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, cơ sở hạ tầng là nhân tố nâng đỡ quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, phải trù tính chung cả phát triển lẫn an ninh, ưu hóa bố cục, kết cấu, chức năng và mô hình phát triển của cơ sở hạ tầng, tạo dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại hóa, đặt nền móng vững chắc cho xây dựng toàn diện nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa.

Hội nghị chỉ rõ, kể từ Đại hội Đảng lần thứ 18, Trung Quốc đã giành được một loạt thành quả dứng đầu thế giới trong các mặt cơ sở và thiết bị khoa học công nghệ, công trình thủy lợi, đầu mối giao thông, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, dự trữ chiến lược quốc gia, v.v. Đồng thời, Trung Quốc cũng nhận thức được rằng, cơ sở hạ tầng của nước mình còn chưa thích ứng nhu cầu đảm bảo phát triển và an ninh quốc gia.

Hội nghị chỉ rõ, phải tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng loại hình mạng lưới như giao thông, năng lượng, thủy lợi, v.v., dốc sức nâng cao hiệu quả cả hệ thống mạng lưới.

Biên tập viên:Duy Hoa