Tổng Bí thư Tập Cận Bình khảo sát tại trường Đại học Nhân dân Trung Quốc

2022-04-25 15:58:26(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước thềm Ngày Thanh niên Ngũ Tứ Trung Quốc 4/5, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình  sáng 25/4 đến trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, lần lượt đi thăm giảng đường thông minh dành cho môn học chính trị - tư tưởng, bảo tàng và thư viện, tìm hiểu các tình hình thúc đẩy cải cách, đổi mới môn học chính trị - tư tưởng, lịch sử của trường, thành quả giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tăng cường bảo tồn và sử dụng văn hiến và sách cổ, cũng như thúc đẩy ứng dụng thành quả nghiên cứu lý luận của nhà trường. Tổng Bí thư Tập Cận Bình còn chủ trì triệu tập cuộc tọa đàm với đại diện giáo viên và sinh viên.

Biên tập viên:Duy Hoa