Ngành khảo cổ Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác quốc tế trong thời kỳ Quy hoạch “5 năm lần thứ 14”

2022-04-25 11:06:33(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

 

  Theo tin Đài chúng tôi: “Quy hoạch riêng về công tác khảo cổ trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 14” do Cục Văn vật quốc gia Trung Quốc ấn định mới đây công bố toàn văn. Quy hoạch nêu rõ, đến năm 2035, khảo cổ học có đặc sắc, phong cách, khí phách Trung Quốc sẽ cơ bản hoàn thành xây dựng. Tầm ảnh hưởng quốc tế của khảo cổ học Trung Quốc tăng cường rõ rệt, ngành khảo cổ Trung Quốc trở thành một lực lượng quan trọng bảo vệ di sản văn hóa quốc tế.

   

Quy hoạch nêu rõ, trong thời kỳ Quy hoạch “5 năm lần thứ 14”, Trung Quốc sẽ thúc đẩy giao lưu hợp tác khảo cổ với nước ngoài. Xây dựng một số cơ sở nghiên cứu khảo cổ đẳng cấp thế giới dựa trên các cơ quan nghiên cứu khảo cổ và các trường đại học, hỗ trợ xây dựng 2-3 cơ sở khảo cổ ở nước ngoài, vun đắp 5-10 dự án thí điểm phối hợp khảo cổ với nước ngoài. Hỗ trợ Đại học Tây Bắc xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Khảo cổ Con đường Tơ lụa.

Biên tập viên:La La