Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc quán triệt thực hiện tinh thần chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, phát động phong trào đọc sách trong các Ủy viên

2022-04-24 16:03:52(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Nhân dịp phát động phong trào đọc sách trong các Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc tháng 4/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình cho chỉ thị quan trọng và nhấn mạnh, Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc phát động phong trào đọc sách trong các Ủy viên rất có ý nghĩa. Thông qua đọc sách và học tập tăng thêm kiến thức, trí tuệ và kỹ năng, thực hiện có sự hiểu biết về Chính Hiệp, biết hiệp thương, giỏi về tham vấn chính trị, vừa là yêu cầu đối với Ủy viên Chính Hiệp thực hiện chức trách, cũng là biện pháp quan trọng kiên trì tốt chế độ Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, phát triển tốt sự nghiệp Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân.

Ngày 22/4, tại Bắc Kinh, Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc tổ chức cuộc tọa đàm “Học tập quán triệt chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, phát động phong trào đọc sách trong các Ủy viên”.

Biên tập viên:Duy Hoa