Mỏ dầu khai thác dầu siêu nặng bằng phương pháp thu hồi nhiệt có quy mô lớn trên biển đầu tiên của Trung Quốc đi vào sản xuất

2022-04-24 12:18:38(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/4, Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo, mỏ dầu Lữ Đại 5-2 Bắc thuộc Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc—dầu mỏ khai thác dầu siêu nặng bằng phương pháp thu hồi nhiệt trên biển đầu tiên của Trung Quốc đã đi vào sản xuất.

Mô hình khai thác dầu siêu nặng bằng phương pháp thu hồi nhiệt lần này được ứng dụng thành công, sẽ góp sức cho khai thác tài nguyên hàng trăm triệu tấn dầu nặng ở vùng lòng chảo vịnh Bột Hải. Mỏ dầu Lữ Đại 5-2 Bắc nằm ở vùng biển vịnh Liêu Đông, Bột Hải, Trung Quốc, là dầu siêu nặng. Dầu nặng là một loại dầu mỏ có mật độ cao, độ nhớt cao, không dễ chảy, rất dễ bị đông đặc.

Hiện nay, trong tổng sản lượng hơn 30 triệu tấn dầu mỏ/năm khai thác từ Bột Hải, sản lượng dầu nặng chiếm chưa đến 1%, biến trữ lượng dầu nặng thành sản lượng có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường thăm dò, khai thác dầu khí trong nước.

Hiện nay, 70% tài nguyên dầu mỏ còn lại trên thế giới là dầu nặng. Trung Quốc là một trong 4 nước (Trung Quốc, Ca-na-đa, Vê-nê-xu-ê-la, Mỹ) sản xuất dầu nặng lớn nhất thế giới, Trung Quốc có trữ lượng dầu nặng khoảng 19,87 tỷ tấn, tính đến nay đã thăm dò 3,55 tỷ tấn, có tiềm năng khai thác to lớn.

Biên tập viên:Duy Hoa