Trung Quốc lần đầu tiên công bố Sách trắng “Thanh niên Trung Quốc trong thời đại mới”

2022-04-22 11:49:38(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/4, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ra Sách trắng “Thanh niên Trung Quốc trong thời đại mới”. Được biết, đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố Sách trắng dành riêng cho nhóm người thanh niên. Sách trắng giới thiệu toàn diện những điều kiện tốt đẹp, thành tựu to lớn đã đạt được mà Đảng và Chính phủ Trung Quốc tạo ra cho sự phát triển của thanh niên trong thời đại mới, thể hiện đầy đủ trách nhiệm tuổi trẻ phấn đấu tiến lên hành trình mới, tạo dựng sự nghiệp trong thời đại mới của thanh niên Trung Quốc trong thời đại mới. Đây là tài liệu quan trọng ghi lại những thành tựu sự nghiệp phát triển thanh niên Trung Quốc, thể hiện bộ mặt tinh thần của thanh niên Trung Quốc trong thời đại mới.

Biên tập viên:Kiều Quân