Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự lễ khai mạc Hội nghị Thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2022

2022-04-20 14:20:41(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/4 sẽ tham dự và có bài phát biểu đề dẫn tại lễ khai mạc Hội nghị Thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2022 qua đường truyền video.

Các nhà lãnh đạo nước ngoài và người phụ trách tổ chức quốc tế gồm Tổng thống I-xra-en Héc-giốc (Herzog), Tổng thống Mông Cổ Hu-rê-xu-hơ (Khurelsuh), Tổng thống Nê-pan Ban-đa-ri (Bhandari), Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê, Thủ tướng Ca-dắc-xtan Xmai-lốp (Smailov), Thủ tướng Lào Phan-kham (Phankham), Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Gioóc-giê-va (Georgieva) sẽ tham dự Hội nghị Thường niên theo hình thức trực tuyến.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh