Diện tích ký hợp đồng của Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 5 đã đạt hơn 70% diện tích quy hoạch khu triển lãm

2022-04-19 14:43:03(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phóng viên được biết từ Cục Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, hiện nay, diện tích ký hợp đồng của triển lãm doanh nghiệp của Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ 5 đã đạt hơn 70% diện tích quy hoạch khu triển lãm.

Ngày 18/4, tại hoạt động trực tuyến 200 ngày đếm ngược khai mạc Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 5, Phó Cục trưởng Cục Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc Tôn Thành Hải cho biết, hiện nay, công tác chuẩn bị cho Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc vẫn chưa bao giờ dừng lại, và các công việc đều đang đẩy nhanh thúc đẩy.

Phó Giám đốc Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo đảm bảo dịch vụ thành phố Hội chợ triển lãm nhập khẩu, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Thương mại thành phố Thượng Hải Chu Lam cho biết, Thượng Hải sẽ trù tính thúc đẩy công tác phòng chống dịch COVID-19 bình thường hóa và phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đầy đủ các hiệu ứng tổng hợp của Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, dốc sức đảm bảo Hội chợ triển lãm lần thứ 5 tổ chức thành công.

Biên tập viên:Thu Nguyệt