Trung Quốc sẵn sàng xây dựng trạm vũ trụ thành mặt bằng thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại

2022-04-18 11:02:08(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/4, mô-đun trở về của tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 13 của Trung Quốc hạ cánh thành công, nhiệm vụ bay thu được thành công tốt đẹp, đánh dấu Trung Quốc hoàn thành tốt đẹp giai đoạn nghiệm chứng công nghệ then chốt của trạm vũ trụ. Theo kế hoạch, năm nay, Trung Quốc sẽ hoàn thành xây dựng trạm vũ trụ trên quỹ đạo, sau đó còn sẽ thực hiện 6 nhiệm vụ bay. Hiện đã xác định phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 và 15, đang tích cực tham gia huấn luyện và chuẩn bị nhiệm vụ liên quan.

Chủ nhiệm Văn phòng Chương trình vũ trụ có người lái Trung Quốc Hách Thuần cho biết, từ năm 2020 đến nay, Trung Quốc đã lần lượt thực hiện 6 nhiệm vụ bay gồm chuyến bay đầu tiên của tên lửa đẩy Trường Chinh 5B, mô-đun lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ, tàu vũ trụ Thần Châu 12, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 13, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 và Thiên Châu 3, đều thu được thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong giai đoạn nghiệm chứng công nghệ then chốt của trạm vũ trụ, đặt nền tảng vững chắc cho thực hiện nhiệm vụ giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ.

Theo sự sắp xếp, năm 2022, Trung Quốc sẽ hoàn thành xây dựng trạm vũ trụ trên quỹ đạo, có kế hoạch thực hiện 6 nhiệm vụ bay. Hai phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 và 15 đều sẽ làm việc 6 tháng trên quỹ đạo , lần đầu tiên thực hiện luân chuyển phi hành đoàn trên quỹ đạo, 6 phi hành gia cùng làm việc trên quỹ đạo 5-10 ngày. Được biết, các phi hành đoàn thực hiện hai nhiệm vụ bay này đã được xác định, tình trạng sức khoẻ và tâm lý hiện rất tốt, đang tích cực tham gia huấn luyện và chuẩn bị nhiệm vụ liên quan.

Ông Hách Thuần cho biết, chương trình vũ trụ có người lái sẽ chuyển sang giai đoạn ứng dụng và phát triển kéo dài hơn 10 năm sau khi hoàn thành xây dựng trạm vũ trụ trên quỹ đạo trong năm nay. Bước đầu dự định mỗi năm phóng hai tàu vũ trụ có người lái và hai tàu vũ trụ chở hàng. Các phi hành gia cần lưu lại sống và làm việc trên quỹ đạo lâu dài, triển khai các cuộc thí nghiệm khoa học và thử nghiệm công nghệ vũ trụ, đồng thời lo liệu và bảo trì trạm vũ trụ. Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực tổng hợp và trình độ công nghệ của chương trình vũ trụ có người lái, Trung Quốc sẽ nghiên cứu chế tạo tên lửa đẩy và tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới. Năm 2023, Trung Quốc có kế hoạch phóng kính viễn vọng lượn vòng vũ trụ cỡ lớn đầu tiên.

Ông Hách Thuần nhấn mạnh, bước tiếp theo sẽ tiếp tục cùng tất cả các nước dốc sức sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình trên thế giới triển khai giao lưu và hợp tác sâu rộng hơn dựa trên nguyên tắc sử dụng vì mục đích hòa bình, bình đẳng cùng có lợi và cùng phát triển.

Biên tập viên:Kiều Quân