Thượng Hải Trung Quốc lũy kế hoàn thành 13 vòng xét nghiệm – hơn 200 triệu lượt người được xét nghiệm

2022-04-17 15:50:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Những ngày qua, Thượng Hải, Trung Quốc không ngừng nâng cao hiệu suất cả quy trình lấy lẫu a-xít nu-clê-ích và xét nghiệm, ngăn chặn sự lây lan của vi-rút thông qua sàng lọc chuẩn xác. Kể từ ngày 10/3, Thượng Hải lũy kế tiến hành 13 vòng xét nghiệm a-xít nu-cle-ích, hơn 200 triệu lượt người được xét nghiệm. Các nguồn lực lấy mẫu a-xít nu-clê-ích địa phương và đội ngũ lấy mẫu đến từ các nơi trên cả nước đồng tâm hiệp lực, tăng tốc xét nghiệm.

Nhằm tiếp tục nâng cao tốc độ xét nghiệm a-xít nu-cle-ích, Thượng Hải đã yêu cầu phòng thí nghiệm của các cơ quan y tế hoạt động 24/24. Thượng Hải còn cử nhiều đội tình nguyện viên ứng phó khẩn cấp đến từ cộng đồng dân cư, phục vụ xét nghiệm a-xít nu-clê-ích ngay tại khu dân cư.


Biên tập viên:Mẫn Linh