Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Kiên quyết phản đối Mỹ chính trị hóa, công cụ hóa vấn đề rút khỏi nhân viên

2022-04-13 10:10:14(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Về việc Mỹ rút các nhân viên hữu quan của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thượng Hải, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập  Kiên ngày 12/4 cho biết, Trung Quốc hết sức bất bình, kiên quyết phản đối Mỹ chính trị hóa, công cụ hóa vấn đề rút khỏi nhân viên, đã đưa ra giao thiệp nghiêm túc với Mỹ. Mỹ nên lập tức chấm dứt công kích chính sách phòng chống dịch Covid-19 của Trung Quốc, chấm dứt mượn cớ dịch bệnh thao túng chính trị, chấm dứt bôi nhọ Trung Quốc.

Ngày 12/4, “Khuyến cáo về du lịch Trung Quốc” trên website Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy, việc Mỹ ra lệnh rút các nhân viên phi khẩn cấp của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thượng Hải và gia quyến, đã nói lên Mỹ đã nâng “ủy quyền rút khỏi” đã tuyên bố trước đó lên đến “cưỡng chế rút khỏi”.

Biên tập viên:Hạ Vi