Thông báo mới nhất của Thượng Hải: Sẽ quản lý theo kiểu bậc thang

2022-04-09 15:50:59(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người phụ trách liên quan của thành phố Thượng Hải ngày 9/4 cho biết, dự định sẽ triển khai lần nữa xét nghiệm axit nucleic toàn dân, phân tích và phán đoán theo kết quả xét nghiệm, thực hiện phòng chống và kiểm soát khác nhau theo cấp độ và khu vực khác nhau, căn cứ vào mức độ rủi ro và nguyên tắc “chia ba khu vực”, tiến hành quản lý theo kiểu bậc thang. “3 khu vực” là chỉ khu phong tỏa, khu kiểm soát, khu phòng ngừa. Giữa khu phong tỏa và khu kiểm soát, tiến hành điều chỉnh cập nhật căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh. Trong thời gian phong tỏa và kiểm soát, cần phải tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo cuộc sống cơ bản và dịch vụ khám chữa bệnh khẩn cấp cho cư dân.

Biên tập viên:Hạ Vi