Tổng thống Bai-đơn chính thức ký sắc lệnh chấm dứt Quy chế Quan hệ thương mại bình thường Vĩnh viễn với Nga và Bê-la-rút

2022-04-09 15:32:21(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 8/4 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Bai-đơn đã chính thức ký sắc lệnh chấm dứt Quy chế Quan hệ thương mại bình thường Vĩnh viễn với Nga và Bê-la-rút.

Chiều cùng ngày, Nhà trắng tuyên bố, Tổng thống Bai-đơn còn ký một sắc lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga.

Biên tập viên:Hạ Vi