Số người tảo mộ online tăng 275,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong ngày đầu dịp nghỉ Tết Thanh Minh của Trung Quốc

2022-04-04 14:24:22(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:


Theo tin Đài chúng tôi: Trong dịp Tết Thanh Minh năm nay, mức độ chấp nhận “tảo mộ online” của người dân Trung Quốc ngày càng tăng cao. Phóng viên từ Bộ Dân chính Trung Quốc được biết, trong ngày đầu dịp nghỉ Tết Thanh Minh, trên tổng cộng 2.304 nền tảng tảo mộ online trong cả nước Trung Quốc, có 6 triệu 950 nghìn lượt người tảo mộ online, con số này tăng 275,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê của Bộ Dân chính Trung Quốc, ngày đầu trong dịp nghỉ Tết Thanh Minh, 18.925 cơ quan cung cấp dịch vụ tang lễ ở các nơi Trung Quốc tổng cộng đón 5 triệu 830 nghìn lượt người tảo mộ, có khoảng 1 triệu 230 nghìn lượt xe ra vào, 320 nghìn nhân viên tham gia công tác cung cấp dịch vụ, 3 con số này lần lượt giảm 69,8%, 62,5% và 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, tổng cộng 18.011 cơ quan cung cấp dịch vụ tang lễ ở các nơi trong cả nước Trung Quốc không mở cửa theo yêu cầu phòng chống dịch.

Biên tập viên:Duy Hoa