Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về thúc đẩy và bảo vệ các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa do Trung Quốc và các nước liên quan trình lên

2022-04-02 16:07:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 1/4, Khóa họp lần thứ 49 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về thúc đẩy và bảo vệ các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa và xóa bỏ bất bình đẳng do Trung Quốc, Pa-ki-xtan, Ai Cập, Nam Phi, Bô-li-vi-a cùng trình lên, với sự tham gia của 66 nước.

Nghị quyết bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với việc dịch COVID-19 khiến sự phát triển toàn cầu xuất hiện thụt lùi, hiện tượng đói nghèo gia tăng, tình trạng bất bình đẳng trong nội bộ một quốc gia và giữa các nước trầm trọng thêm, nghị quyết còn giữ thái độ hoan nghênh đối với sáng kiến phát triển có lợi cho thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Khi thay mặt các nước trình nghị quyết giới thiệu dự thảo nghị quyết, Đại sứ Trung Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ Trần Húc cho biết, dịch COVID-19 mang đến thách thức chưa từng có cho phát triển kinh tế – xã hội của các nước, nhất là các nước đang phát triển, thể hiện tầm quan trọng của việc cơ chế nhân quyền đa phương tăng cường công tác đảm bảo các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, cộng đồng quốc tế nên tăng cường đầu tư đảm bảo các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Hội đồng Nhân quyền nên lắng nghe tiếng nói của các nước, nhất là các nước đang phát triển, trả lời sự mong đời của nhân dân, nhất là nhóm người yếu thế của các nước, giúp họ được hưởng các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa một cách tốt hơn, xóa bỏ hiện tượng bất bình đẳng.

Biên tập viên:Duy Hoa