Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì Hội nghị Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – nghe báo cáo tình hình xử lý khẩn cấp tai nạn chuyến bay số hiệu MU5735 của Hãng Hàng không phương Đông xảy ra ngày 21/3

2022-04-01 20:07:05(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 31/3 họp hội nghị, nghe báo cáo tình hình xử lý khẩn cấp tai nạn chuyến bay số hiệu MU5735 của Hãng Hàng không phương Đông xảy ra ngày 21/3, bố trí làm tốt công tác tiếp theo. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.

Hội nghị nêu rõ, sau khi xảy ra tai nạn, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc coi trọng cao độ, Tổng Bí thư Tập Cận Bình lập tức cho chỉ thị quan trọng, nhấn mạnh cần lập tức khởi động cơ chế khẩn cấp, dốc hết sức tổ chức tìm kiếm cứu hộ, xử lý và khắc phục thỏa đáng hậu quả tai nạn, sớm điều tra làm rõ nguyên nhân, làm tốt công tác động viên và phục vụ gia quyến nạn nhân.

Hội nghị nhấn mạnh cần kiên trì nhân dân trên hết, sự sống trên hết, đi sâu thực hiện tốt, kỹ càng công tác khắc phục hậu quả tai nạn, tiếp tục nỗ lực, có trước có sau; cần kiên trì trù tính chung phát triển và an toàn, phát triển quyết không thể đánh đổi bằng an toàn, các bên nhất định phải rút ra bài học sâu sắc, tiếp tục kiện toàn cơ chế trách nhiệm sản xuất an toàn, phòng ngừa và kiềm chế trên mức độ tối đa các loại tai nạn, sự cố, duy trì sự ổn định của cục diện lớn xã hội.

Biên tập viên:Mẫn Linh