Chương trình Định cư con người của Liên Hợp Quốc tuyên bố thiết lập “Giải Thành phố phát triển bền vững toàn cầu Thượng Hải”

2022-03-31 14:08:33(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Giám đốc năm 2022 diễn ra ở Nai-rô-bi, Thủ đô Kê-ni-a ngày 30/3, Chương trình Định cư con người của Liên Hợp Quốc tuyên bố thiết lập “Giải Thành phố phát triển bền vững toàn cầu Thượng Hải” dưới sự ủng hộ của Chính phủ Trung Quốc, đồng thời sẽ trao giải đầu tiên tại hoạt động chính Ngày Thành phố thế giới toàn cầu diễn ra ở Thượng Hải ngày 31/10 năm nay.

Đại sứ Trung Quốc tại Kê-ni-a, Đại diện Trung Quốc thường trú tại Chương trình Định cư con người của Liên Hợp Quốc Chu Bình Kiếm thay mặt Chính phủ Trung Quốc có bài phát biểu tại hội nghị. Ông cho biết, nhằm đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy thực hiện Sáng kiến phát triển toàn cầu, Chính phủ Trung Quốc tích cực hành động, ủng hộ Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc thiết lập “Giải Thượng Hải”, khuyến khích các nước trên thế giới áp dụng hành động thiết thực, đẩy nhanh thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Biên tập viên:Mẫn Linh