Trung Quốc xây dựng hệ thống dịch vụ Đông y chất lượng cao, hiệu quả 5 năm tới

2022-03-30 14:22:59(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành “Quy hoạch phát triển Đông y dược” (thuộc Quy hoạch 5 năm lần thứ 14), trong đó đề ra các mục tiêu về xây dựng hệ thống dịch vụ Đông y dược chất lượng cao. Cụ thể, đến năm 2022, phấn đấu xây dựng phòng khám Đông y che phủ toàn diện các trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng và các trạm xá của xã và thị trấn; đến năm 2025, xây dựng khoảng 130 bệnh viện trọng điểm đặc sắc Đông y; đồng thời xây dựng và quảng bá 20 phương án phòng chống bệnh tật theo Đông y...

Từ năm 2019, sau khi “Ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện về thúc đẩy kế thừa, sáng tạo và phát triển Đông y” được ban hành, công tác cải cách, phát triển Đông y đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Biên tập viên:Thanh Đóa