Ngoại trưởng I-ran: Yêu cầu quá đáng của Mỹ là trở ngại chính để cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân I-ran đạt được thỏa thuận

2022-03-28 10:58:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/3, trong bài phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng I-ran Áp-đu-la-hi-an cho biết, cuộc đàm phán giữa các bên liên quan Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran đã rất tiếp cận đạt được thỏa thuận, nhưng vẫn tồn tại bất đồng trong một số vấn đề quan trọng. Yêu cầu quá đáng của Mỹ là trở ngại chính để đạt được thỏa thuận.

Ông Áp-đu-la-hi-an cho biết, cuộc đàm phán đã có tiến triển quan trọng trong việc dỡ bỏ trừng phạt đối với I-ran, Mỹ cần dỡ bỏ trừng phạt đối với I-ran nếu có thiện chí. Điều mà I-ran tìm kiếm là biện pháp thiết thực và khả thi. I-ran sẽ không từ bỏ thành tựu hạt nhân của mình trước khi nhận được sự cam kết kiên định.

Biên tập viên:Mẫn Linh