Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa nhấn mạnh cần phải củng cố và mở rộng thành quả công kiên thoát nghèo, tăng tốc thúc đẩy chấn hưng nông thôn toàn diện

2022-03-28 13:02:56(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 27/3, Hội nghị Củng cố và mở rộng thành quả công kiên thoát nghèo kết nối hiệu quả chấn hưng nông thôn và  Hội nghị thúc đẩy công tác huyện giúp đỡ trọng điểm chấn hưng nông thôn diễn ra tại Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa tham dự hội nghị và có bài phát biểu, nhấn mạnh cần phải củng cố và mở rộng thành quả công kiên thoát nghèo bằng sự vững chắc hơn, đảm bảo công tác thúc đẩy chấn hưng nông thôn toàn diện có hiệu quả bằng sự tích cực hơn.


Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa chỉ rõ, cần phải xem việc tăng thu nhập của người dân thoát nghèo là biện pháp căn bản, không ngừng thu hẹp khoảng cách thu nhập. Cần phải hoàn thiện cơ chế trợ giúp bình thường hóa về an sinh xã hội, đảm bảo mức độ an sinh cơ bản vững bước nâng cao.

Biên tập viên:Thanh Đóa