Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hội kiến Tổng thống Nê-pan Ban-đa-ri

2022-03-28 10:57:08(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 27/3, tại Phủ Tổng thống ở Cát-man-đu, Nê-pan, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hội kiến Tổng thống Nê-pan Bi-hi-a Đe-vi Ban-đa-ri.

Tổng thống Ban-đa-ri cho biết, Nê-pan lấy làm vui mừng từ đáy lòng trước thành tựu của Trung Quốc, cũng được hưởng lợi rất nhiều từ sự phát triển của Trung Quốc, sẽ luôn dốc sức cho việc phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, tiếp tục kiên định bất di bất dịch thi hành chính sách một nước Trung Quốc. Cảm ơn Trung Quốc đã cung cấp sự hỗ trợ vô tư cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc cứu hộ và tái thiết sau thiên tai động đất cũng như phòng, chống dịch COVID-19 của Nê-pan.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay từ ngày ra đời đã kiên định dốc sức thúc đẩy dân chủ và bảo đảm nhân quyền, đồng thời không ngừng nỗ lực vì điều đó. Chính vì vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nhận được sự ủng hộ rộng rãi nhất của nhân dân Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng cùng các đảng phái Nê-pan tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý đất nước, chung tay thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp dân chủ và nhân quyền của nhân loại.

Biên tập viên:Mẫn Linh