Trung Quốc xuất bản cuốn “Không khoan nhượng: Tiến hành đến cùng quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện”

2022-03-27 15:24:06(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Trung Quốc đã xuất bản và phát hành trên cả nước cuốn “Không khoan nhượng: Tiến hành đến cùng quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện”, sách đọc lý luận phổ thông về học tập, tuyên truyền và quán triệt tinh thần của Phiên họp toàn thể lần thứ 6 Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.

Cuốn “Không khoan nhượng: Tiến hành đến cùng quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện” gồm 4 chương như “Uốn nắn tác phong chống tham nhũng cần phải ‘không khoan nhượng’”, “Mạnh dạn tự mình cách mạng, nắm được chủ động lịch sử”, “kiên định bất di bất dịch thúc đẩy cuộc đấu tranh chống tham nhũng vào chiều sâu” và “tôi luyện đội quân thép giám sát kỷ cương kỷ luật trung thành, trong sạch và đảm đương”, đúc kết một cách hệ thống những thực tiễn thành công trong tự mình cách mạng của Đảng thời đại mới, trình bày sâu sắc những thành tựu lịch sử và mang tính mở mang trong lĩnh vực quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh