Tổng số lượng đăng ký bản quyền trên cả nước Trung Quốc năm 2021 tăng 24,3% so với cùng kỳ

2022-03-24 13:32:31(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Cục Bản quyền Nhà nước Trung Quốc công bố tình hình đăng ký bản quyền toàn quốc năm 2021. Số liệu cho thấy, tổng số lượng đăng ký bản quyền toàn quốc năm 2021 lên tới 6.264.378 hồ sơ, tăng 24,3% so với cùng kỳ.

Xét về tình hình công bố khu vực đăng ký, lượng đăng ký bản quyền tác phẩm ở thành phố Bắc Kinh, tỉnh Giang Tô, thành phố Thượng Hải, tỉnh Sơn Đông, tỉnh Quý Châu tương đối nhiều. Xét về thể loại tác phẩm, lượng đăng ký nhiều nhất là tác phẩm mỹ thuật, chiếm 40% tổng số lượng đăng ký, tiếp theo là tác phẩm nhiếp ảnh, văn tự và phim ảnh.

Khu vực đăng ký bản quyền tác phẩm của phần mềm máy vi tính chủ yếu phân bố ở miền Đông, số lượng đăng ký khoảng 1 triệu 440 nghìn hồ sơ, chiếm 63,1%. Cục Bản quyền Nhà nước Trung Quốc cho biết, các ban ngành chủ quản và cơ quan đăng ký bản quyền tác phẩm các nơi sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, ưu hóa biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác đăng ký bản quyền tác phẩm.

 

Biên tập viên:Hạ Vi