Kỷ niệm 6 năm Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công - phạm vi và lĩnh vực sâu rộng và có triển vọng lớn trong tương lai

2022-03-23 15:27:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Năm nay là kỷ niệm 6 năm khởi động Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công. Trong sáu năm qua, 6 nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Việt Nam đã thể theo tinh thần cùng thảo luận, cùng xây dựng, cùng hưởng, không ngừng sâu sắc láng giềng hữu nghị, tiếp tục thúc đẩy hợp tác thiết thực, mang lại phúc lợi cho người dân.

Tài nguyên nước là tài sản quý giá chung của 6 nước trong lưu vực sông Lan Thương – Mê Công. Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Quan hệ nước lớn thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Chung Phi Đằng cho rằng, hợp tác sông Lan Thương – Mê Công bắt đầu từ hợp tác về nguồn nước và mở rộng sang thương mại, phòng chống dịch bệnh, xây dựng cơ sở hạ tầng, v.v. đã phản ánh bề rộng của hợp tác sông Lan Thương – Mê Công. Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công trong tương lai có thể tiếp tục đi vào chiều sâu về ứng phó biến đổi khí hậu và tăng cường hợp tác kinh tế số, v.v.

Biên tập viên:Dung Dung