Kiều Quân

Năm 2020 chỉ số phát triển nước mạnh về Trung Quốc chế tạo tăng với mức lớn, ưu thế hoàn chỉnh của hệ thống ngành chế tạo hiện rõ nét

30-12-2021 14:11:18(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Năm 2020 chỉ số phát triển nước mạnh về Trung Quốc chế tạo tăng với mức lớn, ưu thế hoàn chỉnh của hệ thống ngành chế tạo hiện rõ nét_fororder_D-000182

Theo Tân Hoa xã: “Báo cáo chỉ số phát triển nước mạnh về Trung Quốc chế tạo 2021” công bố ngày 29/12 cho thấy, tiến trình xây dựng nước mạnh về Trung Quốc chế tạo tiếp tục đi vào chiều sâu, thể hiện tính dẻo dai khá mạnh. Năm 2020, chỉ số phát triển nước mạnh về Trung Quốc chế tạo đạt 116,02, tăng 5,18 so với năm 2019, thực hiện mức tăng lớn nhất về chỉ số phát triển nước mạnh trong các nước chế tạo chính trên thế giới.

“Hệ thống của ngành chế tạo Trung Quốc hoàn chỉnh hơn nữa còn không ngừng phát triển theo hướng trung và cao cấp, đang tăng nhanh hội nhập vào chuỗi công nghiệp toàn cầu, sức cạnh tranh tiếp tục được nâng cao”. Viện sĩ Viện công nghệ quốc gia Trung Quốc Thiền Trung Đức cho biết, thúc đẩy xây dựng nước mạnh về chế tạo, cần tăng cường hơn nữa sức mạnh khoa học - công nghệ chiến lược quốc gia, ra sức xây dựng một loạt tập đoàn và doanh nghiệp tổng hợp cỡ lớn có sức cạnh tranh mạnh, vai trò thúc đẩy rõ rệt và có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập