Thanh Đóa

Lượng vận chuyển khí đốt của hệ thống “Đưa khí đốt từ miền Tây tới miền Đông” Trung Quốc lần đầu tiên vượt 100 tỷ mét khối trong năm

29-12-2021 14:19:23(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phóng viên ngày 28/12 từ Tập đoàn Mạng lưới Đường ống Dầu Khí Trung Quốc được biết, hệ thống “Đưa khí đốt từ miền Tây tới miền Đông” Trung Quốc năm nay đã vận chuyển khí đốt vượt 100 tỷ mét khối, đây là lần đầu tiên đột phá 100 tỷ mét khối của hệ thống này.

Lượng vận chuyển khí đốt của hệ thống “Đưa khí đốt từ miền Tây tới miền Đông” Trung Quốc lần đầu tiên vượt 100 tỷ mét khối trong năm_fororder_1640758750(1)

Được biết, kể từ khi đưa vào hoạt động, hệ thống “Đưa khí đốt từ miền Tây tới miền Đông” tổng cộng đã vận chuyển khí đốt hơn 700 tỷ mét khối, tương đương 932 triệu tấn than đá, giảm phát thải khí CO2 1.024 tỷ tấn, bụi ô nhiễm 508 triệu tấn.

Biên tập viên:Thanh Đóa
Lựa chọn phương thức đăng nhập