Kiều Quân

Trung Quốc công bố bản mới danh sách hạn chế và không quyến khích thâm nhập thị trường đối với vốn nước ngoài

29-12-2021 15:33:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc công bố bản mới danh sách hạn chế và không quyến khích thâm nhập thị trường đối với vốn nước ngoài_fororder_D-000172.JPG

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/12, Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố danh sách hạn chế và không khuyến khích thâm nhập thị trường toàn quốc và các khu thương mại tự do thí điểm bản năm 2021. Trong đó, danh sách hạn chế và không khuyến khích thâm nhập thị trường, “danh sách” khu thương mại thí điểm bản mới lần đầu tiên xoá bỏ toàn bộ danh mục của ngành chế tạo. Trong lĩnh vực sản xuất ô-tô, hủy bỏ hạn chế tỷ lệ cổ phần của vốn nước ngoài trong ngành sản xuất ô-tô; trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị phát thanh và truyền hình, hủy bỏ sự hạn chế của vốn nước ngoài trong việc đầu tư sản xuất các thiết bị và linh phụ kiện then chốt tiếp thu phát thanh truyền hình qua vệ tinh.

Từ năm 2017 đến năm 2020, Trung Quốc đã 4 năm liền sửa đổi danh sách hạn chế và không khuyến khích thâm nhập thị trường toàn quốc và các khu thương mại tự do thí điểm, số biện pháp quản lý đặc biệt hạn chế thâm nhập thị trường đối với vốn nước ngoài đã từ 93 và 122 giảm xuống còn 33 và 30, đưa ra một loạt biện pháp mở cửa quan trọng trong các lĩnh vực tài chính, ô-tô, v.v..

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập