Kiều Quân

Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á góp phần to lớn vào việc thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan hợp tác đa phương toàn cầu trong 6 năm thành lập

27-12-2021 12:57:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á góp phần to lớn vào việc thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan hợp tác đa phương toàn cầu trong 6 năm thành lập_fororder_D-000159.JPG

Theo tin Đài chúng tôi: Là cơ quan phát triển đa phương toàn cầu đầu tiên do Trung Quốc khởi xướng thành lập, trong 6 năm qua, Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) tích cực thực thi chủ nghĩa đa phương, trở thành kiểu mẫu mới thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Tháng 10 năm nay, Ni-giê-ri-a, nước châu Phi được phê chuẩn trở thành thành viên mới của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á. Như vậy, số thành viên của Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á đã lên tới 104, trong đó có 11 thành viên châu Phi. Tính đến tháng 10 năm nay, Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á đã phê chuẩn 147 dự án, tổng kim ngạch đầu tư lũy kế hơn 28,97 tỷ USD, khiến 31 thành viên trong và ngoài khu vực được hưởng lợi.

Tổng Giám đốc Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á Kim Lập Quần cho biết, trong thời gian tới Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á sẽ triển khai hợp tác với càng nhiều cơ quan đa phương.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập