Thanh Đóa

Đại diện UNESCO tại Trung Quốc cho rằng: Trung Quốc đã có đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới

27-12-2021 16:10:29(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Đại diện UNESCO tại Trung Quốc cho rằng: Trung Quốc đã có đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới_fororder_95eef01f3a292df5d7a1339faf7dff6935a873ab

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Đại diện UNESCO tại Trung Quốc Shahbaz Khan cho biết, Trung Quốc đã thu được những thành tựu to lớn trong việc bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới, đóng góp sức lực tích cực vào việc thực hiện phát triển bền vững và hòa bình của thế giới, mong rằng Trung Quốc có thể chia sẽ những kinh nghiệm hữu quan với các quốc gia liên quan thông qua sáng kiến ​​“Một vành đai, một con đường”.

Năm 2021, Dự án di sản văn hóa “Tuyền Châu: Trung tâm thương mại Đại dương thế giới trong đời nhà Tống và nhà Nguyên” do Trung Quốc trình lên đã được đưa vào “Danh sách Di sản Thế giới”. Cho đến nay, tổng số di sản thế giới của Trung Quốc đã lên tới 56, Trung Quốc cũng trở thành một trong những quốc gia có số lượng di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới nhiều nhất.

Biên tập viên:Thanh Đóa
Lựa chọn phương thức đăng nhập