<![CDATA[Hoạt động truyền bá mạng “Ngày Trung Quốc chế tạo” lần thứ 6 diễn ra trực tuyến và trực tiếp]]>Hoạt động truyền bá mạng “Ngày Trung Quốc chế tạo” lần thứ 6 diễn ra trực tuyến và trực tiếp_fororder_D-000160.JPG

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/12, hoạt động truyền bá mạng “Ngày Trung Quốc chế tạo” lần thứ 6 đã diễn ra trực tuyến và trực tiếp.

Các chuyên gia, học giả đến từ Đại học Phúc Đán, Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc, v.v, đã có bài phát biểu, chia sẻ và giao lưu xoay quanh các chủ đề quá trình phát triển của ngành chế tạo Trung Quốc, bối cảnh sản xuất khoa học công nghệ mũi nhọn, ngành chế tạo toàn cầu và quan hệ quốc tế, v.v..

Trong khi tổ chức Diễn đàn bàn tròn, khách mời đến từ các lĩnh vực hệ thống vệ tinh, công trình cầu đường, viễn thông di động, v.v, đã triển khai thảo luận về Trung Quốc chế tạo xoay quanh các chủ đề như “làm thế nào để nắm vững số phận Trung Quốc chế tạo trong tay mình”, “Trung Quốc chế tạo và cách mạng năng lượng”, v.v..

]]>