Mẫn Linh

Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 13 của Trung Quốc tiến hành hoạt động bên ngoài trạm vũ trụ lần thứ 2

26-12-2021 15:02:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 13 của Trung Quốc tiến hành hoạt động bên ngoài trạm vũ trụ lần thứ 2_fororder_71631c343f7392032d692b3f0aa646cd

Theo Tân Hoa xã: Văn phòng Chương trình vũ trụ có người lái Trung Quốc cho biết, phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 13 sẽ triển khai hoạt động bên ngoài trạm vũ trụ lần thứ 2 trên quỹ đạo vào ngày 26/12.

Kể từ khi lần đầu tiên tiến hành hoạt động bên ngoài trạm vũ trụ ngày 7/11 đến nay, phi hành đoàn đã thực hiện các công việc như kiểm tra y tế trên quỹ đạo, thí nghiệm vũ trụ, kiểm tra và bảo trì thường ngày các nền tảng trạm vũ trụ, huấn luyện trên quỹ đạo các hạng mục như rút lui khẩn cấp, cứu hộ y tế..., hoàn thành tốt đẹp buổi giảng đầu tiên trên trạm vũ trụ thuộc dự án “Lớp học Thiên Cung”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập