Hạ Vi

Công ty Điện lực Tô-ky-ô trình “Kế hoạch xả nước nhiễm xạ của Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-xi-ma ra biển” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Kiên quyết phản đối

23-12-2021 11:15:29(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Công ty Điện lực Tô-ky-ô trình “Kế hoạch xả nước thải của Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-xi-ma ra biển” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Kiên quyết phản đối_fororder_b8014a90f603738d24ac3bdb542f2059f919ec26

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/12, Công ty Điện lực Tô-ky-ô trình “Kế hoạch xả nước nhiễm xạ của Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-xi-ma ra biển”lên Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 22/12 cho biết, Trung Quốc hết sức quan ngại, kiên quyết phản đối Nhật Bản đơn phương quyết định xả nước nhiễm xạ ra biển, đồng thời tiếp tục thúc đẩy công tác chuẩn bị cho việc xả nước nhiễm xạ ra biển.

Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, kể từ tháng 4 đến nay, cộng đồng quốc tế đã đưa ra nhiều mối quan ngại về các vấn đề như tính chính đáng và tính hợp lý của việc xả nước nhiễm xạ ra biển, độ tin cậy của số liệu nước nhiễm xạ, tính năng của thiết bị làm sạch, v.v.. Công việc về vấn đề xử lý nước nhiễm xạ của Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-xi-ma do nhóm công tác kỹ thuật Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thực hiện vẫn đang được triển khai.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập