Nam Dương

Bình luận quốc tế: Mưu toan “Lấy Tân Cương kiềm chế Trung Quốc” của Mỹ chắc chắn sẽ thất bại

23-12-2021 15:06:42(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bình luận quốc tế: Mưu toan “Lấy Tân Cương kiềm chế Trung Quốc” của Mỹ chắc chắn sẽ thất bại_fororder_bibai1

Theo tin Đài chúng tôi: Trung Quốc mới đây tuyên bố, trước việc Mỹ mượn cớ cái gọi là vấn đề nhân quyền Tân Cương theo luật pháp trong nước Mỹ để trừng phạt trái phép 4 quan chức Trung Quốc, Trung Quốc quyết định tiến hành trừng phạt đối đẳng theo “Luật Chống trừng phạt nước ngoài” của Trung Quốc, kể từ cùng ngày thực thi biện pháp trừng phạt liên quan đối với 4 nhân viên của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ gồm Chủ tịch Na-đin Ma-en-da (Nadine Maenza), Phó Chủ tịch Nu-ri Tuốc-ki (Nury Turkei), Ủy viên A-nu-ri-ma Ba-ga-va (Anurima Bhargava) và Giêm Ca (James Carr).

Cái gọi là trừng phạt của Mỹ đối với nhân viên liên quan Trung Quốc căn cứ theo những lời dối trá và thông tin giả dối, hoàn toàn vô căn cứ và không thể trụ vững.

Những hành vi thô bạo can thiệp vào công việc nội bộ Trung Quốc của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế và chuẩn tắc cơ bản quan hệ quốc tế, gây tác động nghiêm trọng đối với hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc làm hạt nhân.

  Bình luận quốc tế: Mưu toan “Lấy Tân Cương kiềm chế Trung Quốc” của Mỹ chắc chắn sẽ thất bại_fororder_bibai2

Nhìn từ danh sách trừng phạt mà Trung Quốc công bố, 4 nhân viên bị trừng phạt đều đến từ Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ. Tổ chức này luôn có thiên kiến chính trị đối với Trung Quốc, năm nào cũng công bố báo cáo bôi nhọ chính sách và tình hình tôn giáo Trung Quốc, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Cho dù “đội quân phao tin nhân quyền” của Mỹ thay trắng đổi đen như thế nào, đều sẽ không thể che dấu được sự thật.

Những người theo đạo Hồi ở Tân Cương tiến hành hoạt động tôn giáo bình thường tại đền thờ Hồi giáo và tại gia đình đều được pháp luật bảo vệ. Những người từng thăm Tân Cương đều nhìn thấy, điều kiện của các nơi có hoạt động tôn giáo ở Tân Cương những năm qua không ngừng được cải thiện, đền thờ Hồi giáo phổ biến có các thiết bị nước sạch, điện và phủ sóng mạng di động, còn có dịch vụ y tế, màn hình điện tử, máy điều hòa, v.v., mang lại tiện lợi rất lớn cho người dân theo đạo.

Trên vấn đề Tân Cương, Trung Quốc có thái độ nhất quán, tuyệt đối không cho phép bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp, mưu toan mượn cớ cái gọi là “lấy Tân Cương kiềm chế Trung Quốc” chắc chắn sẽ thất bại.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập