Hạ Vi

Mỹ thiết lập cái gọi là “Điều phối viên đặc biệt về công việc Tây Tạng” - Trung Quốc hối thúc Mỹ chấm dứt can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc

22-12-2021 10:54:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc quyết định trừng phạt đối đẳng đối với việc Mỹ mượn cớ vấn đề Tân Cương trừng phạt quan chức Trung Quốc

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Mỹ bổ nhiệm cái gọi là“Điều phối viên đặc biệt về công việc Tây Tạng”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, hành động này của Mỹ can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc, Trung Quốc kiên quyết phản đối, và chưa bao giờ thừa nhận. Trung Quốc hối thúc Mỹ nghiêm túc tuân thủ và thừa nhận cam kết Tây Tạng là một bộ phận của Trung Quốc bằng hành động thực tế, không ủng hộ Tây Tạng độc lập, chấm dứt lợi dụng vấn đề Tây Tạng để can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc.

Tin cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây ra tuyên bố, bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Uzra Zeya kiêm nhiệm cái gọi là “Điều phối viên đặc biệt về công việc Tây Tạng”.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập