Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Tuyến đường sắt Trung - Lào xích lại gần giữa Lào với thế giới

2021-12-22 14:27:06

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Tuyến đường sắt Trung - Lào xích lại gần giữa Lào với thế giới_fororder_duongsat2.JPG

Theo tin Đài chúng tôi: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 21/12 cho biết, tuyến đường sắt Trung - Lào góp phần trợ giúp cho chiến lược biến “nước nội địa” thành “nước kết nối trên bộ” của Lào, kích hoạt sức sống phát triển của Lào, xích lại gần giữa Lào với thế giới.

Tin cho biết, mới đây, khi trả lời phỏng vấn của báo chí, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã bác bỏ sự bôi nhọ đối với tuyến đường sắt Trung - Lào của bên ngoài, nhấn mạnh những ngôn luận về cái gọi là “tuyến đường sắt Trung - Lào khiến Lào rơi vào bẫy nợ” hoàn toàn là phỉ báng. Thủ tướng còn cho biết, tuyến đường sắt Trung - Lào phù hợp với nhu cầu phát triển của nhân dân Lào, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu qua lại về người và thương mại, mang lại phúc lợi nhiều hơn cho nhân dân.