Nam Dương

Trung Quốc công bố Sách trắng “Sự phát triển của dân chủ ở Hồng Công trong chế độ ‘Một nước hai chế độ’ ”

20-12-2021 11:48:42(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc công bố Sách trắng “Sự phát triển của dân chủ ở Hồng Công trong chế độ ‘Một nước hai chế độ’ ”_fororder_xianggangminzh1

 Theo Tân Hoa xã: Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 20/12 công bố Sách trắng “Sự phát triển của dân chủ ở Hồng Công trong chế độ ‘Một nước hai chế độ’ ”.

  Sách trắng nêu rõ, dưới sự thống trị thực dân của Anh, Hồng Công không có dân chủ. Sự thật đã nhiều lần minh chứng, thế lực phản đối Trung Quốc gây rối loạn cho Hồng Công cũng như thế lực thù địch bên ngoài đứng sau là thủ phạm chính cản trở dân chủ của Đặc khu Hồng Công phát triển lên phía trước.

 Trung Quốc công bố Sách trắng “Sự phát triển của dân chủ ở Hồng Công trong chế độ ‘Một nước hai chế độ’ ”_fororder_xianggangminzh2

Sách trắng nêu rõ, cần phải tuân theo phương châm “Một nước hai chế độ” và Luật Cơ bản, phù hợp những điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và lịch sử của Hồng Công, tìm kiếm con đường phát triển dân chủ mang đặc sắc Hồng Công.

  Sách trắng cho biết, một Hồng Công với chính trị dân chủ, tự do cởi mở, bao trùm hài hòa, phồn vinh ổn định, nhớ về Tổ quốc, hướng tới thế giới tất sẽ thể hiện trước mọi người một cách tốt hơn, thực tiễn “Một nước hai chế độ” của Hồng Công tất sẽ thu được thành công lớn hơn.

 

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập