Hạ Vi

Thực hiện thành quả của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi-Khai mạc Diễn đàn cơ quan tham vấn Trung Quốc-Nam Xu-đăng

19-12-2021 15:27:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thực hiện thành quả của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi-Khai mạc Diễn đàn cơ quan tham vấn Trung Quốc-Nam Xu-đăng_fororder_微信图片_20211219152729

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/12, Diễn đàn các cơ quan Tham vấn Trung Quốc-Nam Xu-đăng lần thứ 2 đã diễn ra với hình thức kết hợp trực tuyến và ngoại tuyến. Đặc phái viên Chính phủ Trung Quốc về công việc châu Phi Hứa Kính Hồ tham dự lễ khai mạc. Các chuyên gia và học giả Trung Quốc-Nam Xu-đăng cũng như các đại diện tổ chức quốc tế đi sâu thảo luận xoay quanh chủ đề "Triển vọng hợp tác Trung Quốc-Nam Xu-đăng dưới khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi".

Các vị khách mời đánh giá cao thành quả của hội nghị Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-châu Phi, cho rằng hội nghị diễn đàn vạch ra tầm nhìn mới,  cung cấp cơ hội mới cho hợp tác Trung Quốc-châu Phi và quan hệ Trung Quốc-Nam Xu-đăng trong thời đại mới. Các chuyên gia và học giả căn cứ vào tình hình thực tế của Nam Xu-đăng và ưu thế riêng của Trung Quốc và Nam Xu-đăng, đưa ra ý kiến và kiến nghị quý báu về lĩnh vực trọng điểm, tư duy và con đường hợp tác Trung Quốc-Nam Xu-đăng trong giai đoạn tới.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập