Hạ Vi

Trung Quốc cơ bản xây dựng nên mạng lưới quan trắc khí gây hiệu ứng nhà kính quốc gia đầu tiên

19-12-2021 16:06:17(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc cơ bản xây dựng nên mạng lưới quan trắc khí gây hiệu ứng nhà kính quốc gia đầu tiên_fororder_微信图片_20211219160427

Theo tin Đài chúng tôi: Cục Khí tượng Trung Quốc ngày 18/12 công bố bản danh mục mạng quan trắc khí gây hiệu ứng nhà kính quốc gia đầu tiên của Trung Quốc, đánh dấu Trung Quốc đã xây dựng nên mạng lưới quan trắc khí gây hiệu ứng nhà kính đầu tiên sau gần 40 năm. Mạng lưới quan trắc khí gây hiệu ứng nhà kính quốc gia được công bố lần này bao gồm 60 trạm lấy quan trắc độ chính xác cao làm chính, che phủ các khu vực then chốt khí hậu chính trong cả nước.

Trung Quốc cơ bản xây dựng nên mạng lưới quan trắc khí gây hiệu ứng nhà kính quốc gia đầu tiên_fororder_微信图片_20211219160431

“Quy hoạch 5 năm lần thứ 14” là trong thời kỳ then chốt, cửa sổ của lượng khí thải các-bon đạt đỉnh, cơ quan khí tượng sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng mạng lưới giám sát khí gây hiệu ứng nhà kính lập thể, cung cấp nền tảng dữ liệu quan trắc khoa học cho việc thực hiện thuận lợi lượng khí thải các-bon đạt đỉnh, trung hòa các-bon. Kể từ đầu năm đến nay, cơ quan khí tượng đã thành lập trung tâm đánh giá giám sát khí gây hiệu ứng nhà kính và trung hòa các-bon cấp quốc gia, hơn nữa thành lập các trung tâm chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành, đồng thời dựa vào tư liệu quan trắc xây dựng nên hệ thống đánh giá tính hiệu quả của hành động trung hòa các-bon của Trung Quốc, có thể phân biệt chính xác các thông lượng các-bon tự nhiên và thông lượng các-bon con người trên toàn cầu, khu vực, thành phố v.v.
Trung Quốc cơ bản xây dựng nên mạng lưới quan trắc khí gây hiệu ứng nhà kính quốc gia đầu tiên_fororder_微信图片_20211219160436
Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập