Hạ Vi

Báo cáo Liên Hợp Quốc: Số người bị đói ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong mùa dịch năm ngoái tăng 54 triệu

18-12-2021 16:10:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Báo cáo Liên Hợp Quốc: Số người bị đói ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong mùa dịch năm ngoái tăng 54 triệu_fororder_f603918fa0ec08fa20c51494ae9cab6454fbdabc

Theo tin Đài chúng tôi: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc ngày 15/12 ra một bản báo cáo cho thấy, chịu tác động của dịch Covid-19, tình hình an ninh lương thực và dinh dưỡng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng nghiêm trọng, hơn 375 triệu người đứng trước nạn đói trong năm 2020, tăng gần 54 triệu người so với năm 2019. Những năm gần đây, khu vực châu Á – Thái Bình Dương chùn bước trong việc giảm số người suy dinh dưỡng.

Báo cáo chỉ rõ, trong quá trình tái thiết môi trường lương thực tốt hơn, hệ thống lương thực nông nghiệp nên cung cấp sản xuất, dinh dưỡng, môi trường và cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Để thực hiện điều này, cần phải triển khai công việc xoay quanh việc đáp ứng nhu cầu của những hộ gia đình nông thôn quy mô nhỏ và người bản xứ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập