Sảnh Hoa

Tổng lượng hành khách của tuyến đường sắt Trung - Lào có triển vọng đột phá mức 1 triệu lượt người trong dịp Tết năm 2022

17-12-2021 14:35:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Phóng viên từ Cục Đường sắt Côn Minh Trung Quốc được biết, kể từ khi tuyến  đường sắt Trung - Lào thông xe vào ngày 3/12 đến nay, tổng lượng hành khách tăng trưởng rõ rệt, tính đến ngày 16/12, tuyến đường sắt Trung - Lào đã khởi hành hơn 600 chuyến, cả thảy vận chuyển hơn 300 nghìn hành khách trong nước Trung Quốc.

Tổng lượng hành khách của tuyến đường sắt Trung - Lào có triển vọng đột phá mức 1 triệu lượt người trong dịp Tết năm 2022_fororder_07ffb83ef2ff46a30c0a49d384c44d71

Trong dịp Tết năm 2022, tổng lượng hành khách đường sắt Trung - Lào có triển vọng đột phá mức 1 triệu lượt người, đến lúc đó, 2 đoàn tàu hiện nay của tàu vận chuyển hàng hoá quốc tế Trung - Lào sẽ tăng đến hơn 4 đoàn tàu, hơn 10 thành phố trong nước Trung Quốc sẽ khởi hành chuyến tàu vận chuyển hàng hoá đến Lào.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập