La Thành

Trung Quốc viện trợ lương thực cho U-gan-đa

15-12-2021 14:24:54(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 14/12, lễ bàn giao vật tư lương thực do Chính phủ Trung Quốc viện trợ U-gan-đa tổ chức tại Văn phòng U-gan-đa tại trụ sở Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc.

Vật tư viện trợ được bàn giao cùng ngày sẽ dùng để ủng hộ Chương trình Lương thực Thế giới triển khai dự án bữa ăn dinh dưỡng ở nhà trường tại vùng Đông Bắc U-gan-đa, cung cấp “lương thực mang về nhà” cho các học sinh trung tiểu học trong bối cảnh nhà trường đóng cửa do dịch COVID-19.

Năm 2017, Chính phủ Trung Quốc viện trợ lượng thực cho U-gan-đa thông qua Văn phòng Chương trình Lương thực Thế giới tại U-gan-đa, hơn 200 nghìn người được hưởng lợi, trong đó, phần lớn là các em học sinh.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập