Duy Hoa

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, tăng cường tự giác về văn hóa, kiên định tự tin vào văn hóa, thể hiện bộ mặt mới của văn nghệ Trung Quốc, lập nên huy hoàng mới của văn hóa Trung Hoa

15-12-2021 11:40:44(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, tăng cường tự giác về văn hóa, kiên định tự tin vào văn hóa, thể hiện bộ mặt mới của văn nghệ Trung Quốc, lập nên huy hoàng mới của văn hóa Trung Hoa_fororder_习近平-文联大会1

Theo Tân Hoa xã: Sáng ngày 14/12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Trung Quốc và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 Hội nhà văn Trung Quốc khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng.

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, tăng cường tự giác về văn hóa, kiên định tự tin vào văn hóa, thể hiện bộ mặt mới của văn nghệ Trung Quốc, lập nên huy hoàng mới của văn hóa Trung Hoa_fororder_习近平-文联大会2

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, đông đảo người làm công tác văn học nghệ thuật phải tăng cường tự giác về văn hóa, kiên định tự tin vào văn hóa, thể hiện bộ mặt mới của văn nghệ Trung Quốc, lập nên huy hoàng mới của văn hóa Trung Hoa, cung cấp sức hướng dẫn giá trị quan, sức gắn bó văn hóa và sức thúc đẩy tinh thần lớn mạnh hướng tới thực hiện “mục tiêu 100 năm” thứ hai, thực hiện giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, tăng cường tự giác về văn hóa, kiên định tự tin vào văn hóa, thể hiện bộ mặt mới của văn nghệ Trung Quốc, lập nên huy hoàng mới của văn hóa Trung Hoa_fororder_习近平-文联大会3

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập