Sảnh Hoa

Thủ tướng Lý Khắc Cường tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

14-12-2021 14:20:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/12, tại Trung Nam Hải, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass.

Thủ tướng Lý Khắc Cường tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới_fororder_faedab64034f78f0a7c4fc04b8a7985cb1191c9d

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, công tác kinh tế sang năm của Trung Quốc sẽ kiên trì phát triển ổn định, tiến lên trong ổn định, tăng cường ủng hộ chính sách tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các hộ kinh doanh cá thể. Đứng trước sức ép đi xuống mới, Trung Quốc có năng lực thực hiện nhiệm vụ mục tiêu chính trong cả năm. Trung Quốc mong triển khai hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới về mặt nguồn vốn và sở hữu trí tuệ.

Ông David Malpass đã đánh giá tích cực kinh tế Trung Quốc phát triển bình ổn, cảm ơn Trung Quốc ủng hộ việc huy động nguồn vốn cho Hội Phát triển quốc tế, mong tiếp tục hợp tác lâu dài, tăng cường quan hệ đối tác với Trung Quốc.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập