Duy Hoa

Tượng người bằng đất nung đời Minh do nhân sĩ hữu nghị Mỹ quyên tặng được lưu giữ tại Bảo tàng Thượng Hải – Thêm một loạt cổ vật thất lạc ở nước ngoài trở về Trung Quốc

14-12-2021 14:55:57(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Tượng người bằng đất nung đời Minh do nhân sĩ hữu nghị Mỹ quyên tặng được lưu giữ tại Bảo tàng Thượng Hải – Thêm một loạt cổ vật thất lạc ở nước ngoài trở về Trung Quốc_fororder_陶俑

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/12, Cục Văn vật Quốc gia Trung Quốc tổ chức Lễ quyên tặng và lưu giữ cổ vật tại bảo tàng, hai pho tượng người bằng đất nung đời Minh do bà Xu-dan-nê Phra-tút (Suzanne Fratus) tại bang Ca-li-pho-ni-a, Mỹ quyên tặng cho Trung Quốc đã được lưu giữ tại Bảo tàng Thượng Hải.

Đầu thế kỷ 20, ông Giôn Hơ-bớt Oai-tê (John Herbert Waite), ông nội của bà Xu-dan-nê, làm bác sĩ tại Trung Quốc, có được hai pho tượng người bằng đất nung và mang về Mỹ, sau đó giao cho bà Xu-dan-nê kế thừa.

Tại Lễ quyên tặng và lưu giữ cổ vật diễn ra ngày 13/12, bà Xu-dan-nê cho biết, bà ngưỡng mộ thành tựu văn hóa và nghệ thuật đầy sức cuốn hút của Trung Quốc, quyết định đưa hai cổ vật này hồi hương.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập