Vũ Minh

Toàn dân trồng cây nghĩa vụ 40 năm – Cả thảy có 17,5 tỷ lượt người trồng hơn 78 tỷ cây

13-12-2021 14:26:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Toàn dân trồng cây công ích 40 năm – Cả thảy có 17,5 tỷ lượt người trồng hơn 78 tỷ cây_fororder_00ac-deaf9238388c0106450ba2147017368a

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày này của 40 năm trước, ngày 13/12/1981, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa 5 thông qua “Nghị quyết về triển khai phong trào toàn dân trồng cây nghĩa vụ”, để trồng cây tạo rừng, phủ xanh đất nước trở thành nghĩa vụ luật định của mỗi công dân trong độ tuổi.

Toàn dân trồng cây công ích 40 năm – Cả thảy có 17,5 tỷ lượt người trồng hơn 78 tỷ cây_fororder_3020-6533938be59733e1a05ba02fa22a8ee0

Tính đến hiện nay, cả thảy có 17,5 tỷ lượt người trong độ tuổi đã tham gia trông cây nghĩa vụ, lũy kế trồng hơn 78 tỷ cây.

Vụ trưởng Vụ Bảo vệ và Phục hồi sinh thái của Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên nhà nước Trung    Quốc Trương Vĩ cho biết, triển khai toàn dân trồng cây nghĩa vụ đã khiến tỷ lệ che phủ rừng của Trung Quốc từ 12% vào đầu những năm thập niên 80 tăng lên tới 23,04% hiện nay, khiến Trung Quốc trở thành nước có mức tăng trưởng nhiều nhất về tài nguyên rừng, và diện tích rừng nhân tạo lớn nhất trên thế giới.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập