Duy Hoa

Tội ác chiến tranh của những bên mà Mỹ mời tham gia “Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ”

11-12-2021 13:55:23(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tờ “Trung Quốc Nhật báo” (China Daily): Mỹ mời Anh và những nước khác sang Mỹ tham gia “Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ”. Thành viên tổ chức “Chống Chiến tranh Lạnh” của Anh, nhà văn Fiona Edwards cho biết, trong số các nước và vùng lãnh thổ mà Mỹ mời tham gia hội nghị, những nước cùng Mỹ đã thảm sát hàng triệu người tại I-rắc, Áp-ga-ni-xtan và Li-bi, hoàn toàn không có tư cách tổ chức một hội nghị quốc tế giảng dạy dân chủ và nhân quyền cho Trung Quốc. Anh không bao giờ mang đến dân chủ cho Hồng Công trong hơn 100 năm thực dân tại Hồng Công.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập