Mẫn Linh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư mừng tới Diễn đàn Nhân quyền Nam Nam 2021

08-12-2021 16:01:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư mừng tới Diễn đàn Nhân quyền Nam Nam 2021.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, nhân quyền là tiêu chí về sự tiến bộ của văn minh nhân loại. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn là chính đảng tôn trọng và bảo đảm nhân quyền. Trung Quốc đã thành công đi lên một con đường phát triển nhân quyền phù hợp trào lưu của thời đại, thúc đẩy sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc thu được thành tựu nổi bật, cảm giác được hưởng lợi, hạnh phúc và an toàn trong việc bảo đảm nhân quyền của hơn 1,4 tỷ nhân dân Trung Quốc không ngừng được tăng cường. Thực tiễn nhân quyền là đa dạng. Nhân dân các nước trên thế giới cần phải và hoàn toàn có thể tự chủ lựa chọn con đường phát triển nhân quyền phù hợp tình hình nước mình. Trung Quốc sẵn sàng cùng đông đảo các nước đang phát triển, tôn vinh giá trị chung của toàn nhân loại, thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự, đóng góp trí tuệ và sức mạnh cho thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của sự nghiệp nhân quyền quốc tế.

Diễn đàn Nhân quyền Nam Nam 2021 khai mạc cùng ngày tại Bắc Kinh.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập