Kiều Quân

Bộ Thủy lợi Trung Quốc: Hợp tác tài nguyên nước sông Lan Thương – Mê Công bước vào làn xe nhanh

08-12-2021 14:25:36(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Thủy lợi Trung Quốc: Hợp tác tài nguyên nước sông Lan Thương – Mê Công bước vào làn xe nhanh_fororder_D-000028

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/12, phóng viên từ Diễn đàn Hợp tác tài nguyên nước Lan Thương – Mê Công lần thứ hai được biết, trong hơn 5 năm khởi động Cơ chế Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công, Hợp tác tài nguyên nước sông Lan Thương – Mê Công đã bước vào “làn xe nhanh”, đối thoại chính sách và giao lưu kỹ thuật được tăng cường hơn nữa, tiến trình chia sẻ thông tin trong lưu vực được tăng nhanh hơn nữa, năng lực ứng phó phòng chống lũ lụt và hạn hán được nâng cao hơn nữa, hiệu quả công trình bảo đảm dân sinh được phát huy hơn nữa.

Trong hơn 5 năm qua, 6 nước Lan Thương – Mê Công tăng cường giao lưu kỹ thuật, xây dựng Trung tâm hợp tác tài nguyên nước Lan Thương – Mê Công tại Trung Quốc. Năm 2020, Trung Quốc khởi động việc chia sẻ thông tin thủy văn cả năm của sông Lan Thương, khai trương trang điện tử nền tảng chia sẻ thông tin hợp tác tài nguyên nước Lan Thương – Mê Công, thúc đẩy sự hợp tác bước lên tầm cao mới.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập