Thu Nguyệt

Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – Phân tích và nghiên cứu công tác kinh tế năm 2022

07-12-2021 15:03:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – Phân tích và nghiên cứu công tác kinh tế năm 2022_fororder_批注 (3)

Ngày 6/12, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập hội nghị, phân tích và nghiên cứu công tác kinh tế năm 2022; nghe báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát nhà nước Trung Quốc, nghiên cứu, triển khai công tác xây dựng tác phong đảng liêm chính công tác chống tham nhũng trong năm 2022; xem xét "Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc." Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì hội nghị.

Hội nghị yêu cầu, cần phải trù tính tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, duy trì kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý và sự ổn định chung của xã hội.

Hội nghị còn chỉ rõ, cần phải làm tốt công tác chuẩn bị cho Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh để đảm bảo tổ chức thành công một kỳ Ô-lim-pích diễn ra đơn giản, an toàn, tuyệt vời.

Hội nghị nhấn mạnh, cần phải kiên trì toàn diện phương châm chiến lược quản lý Đảng nghiêm minh, kiên định bất di bất dịch thực hiện đến cùng việc xây dựng tác phong đảng liêm chính và đấu tranh chống tham nhũng.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập