Kiều Quân

Nhà lãnh đạo Chính phủ lâm thời Áp-ga-ni-xtan ban hành sắc lệnh mới nhất về bảo đảm quyền lợi của phụ nữ - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Đáng được hoan nghênh và khích lệ

07-12-2021 14:22:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Nhà lãnh đạo Chính phủ lâm thời Áp-ga-ni-xtan ban hành sắc lệnh mới nhất về bảo đảm quyền lợi của phụ nữ - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Đáng được hoan nghênh và khích lệ_fororder_D-000025

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Người phát ngôn Ta-li-ban Áp-ga-ni-tan đã công bố sắc lệnh mới nhất của Nhà lãnh đạo tối cao Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan về quyền lợi của phụ nữ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 6/12 cho biết, đây là biện pháp thiết thực của Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan trong lĩnh vực bảo đảm quyền lợi của phụ nữ, đáng được hoan nghênh và khích lệ.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc chú ý đến, nhà lãnh đạo Chính phủ lâm thời Áp-ga-ni-xtan ban hành sắc lệnh mới nhất về bảo đảm quyền lợi hôn nhân, gia đình, v.v, của phụ nữ, nêu rõ phụ nữ là cá thể sống cao quý và tự do, không được làm tài sản giao dịch, yêu cầu hôn nhân của phụ nữ cần phải được sự đồng ý của bản thân, không được ép buộc phụ nữ, tước đoạt quyền hợp pháp của phụ nữ, và khuyến khích gây dựng ý thức quyền lợi của phụ nữ trong người dân, khuyến khích nhà văn và các nhà hoạt động xã hội đăng bài viết có lợi cho quyền lợi của phụ nữ.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập